menu +

Blog

We will be posting our latest works and moods. Stay tuned!


aadmin| c0| FNEWS |

Créa TV is proud to have provided production service to ABC News (USA) on their coverage of the visit to Vietnam of USA Secretary of State, John Kerry.

Créa TV worked closely with News Anchor Martha Raddatz and ABC Producer Brian Hartman to film John Kerry in and around HCMC and to enable ABC to have the broadcast ready to air on the same night.

You can watch the interview here.

Créa TV hân hạnh là đối tác sản xuất với đài truyền hình ABC News (USA) thực hiện chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry.

Créa TV đã phối hợp với Phát thanh viên Martha Raddatz và Nhà sản xuất truyền hình Brian Hartman để quay lại chuyến thăm của John Kerry quanh Thành phố Hồ Chí Minh và hỗ trợ đài ABC phát sóng bản tin đó cùng ngày.

Click để xem bản tin.

JK 01 JK 02 JK 03 JK 04


Sorry, the comment form is closed at this time.

TOP